Sosiální sítě - linky :

Odstoupení od smlouvy

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy):

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát: Ing.Jiří Pavlič, Žabovřesky 48, Chlístov 25601, benesov@piercing-benesov.cz, IČ 75344327 .

Oznamuji/oznamujeme , že tímto odstupuji/odstupujeme od smlouvy o nákupu tohoto zboží /o poskytnutí těchto služeb..................................... ................................................... ................................................. .
Datum objednání …......................../datum obdržení...................….. .
Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů .....................................................................................
Adresa spotřebitele/spotřebitelů................................................................. .................................................. .


Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)


Datum……………..

Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.